Thermo Consult БългарскиEnglish

Фирмен профил

ТЕРМОКОНСУЛТ е частна фирма, основана в гр.София, България през 1996г.

Основната ни дейност е пълен инженеринг на промишлени, обществени и битови парни и водни системи, слънчеви инсталации за получаване на топла вода или въздух с водни, респ. въздушни слънчеви колектори.

На нашите Клиенти осигуряваме:

  • консултиране за решаване на специфичен проблем в областта на топлинната и масообменната техника;
  • изработване на проектна документация и узаконяване пред съответните инстанции в България;
  • топлинно-енергийно обследване на съществуващи инсталации с доклад за реконструкция или модернизация;
  • технико-икономически анализ за повишаване топлинно-енергийната ефективност на разглежданата система;
  • доставка, монтаж, гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване.

За допълнителна и подробна информация вижте съответните раздели на Web страницата

Благодарим Ви за вниманието ! Посетете ни отново за актуализирана информация !


 

Last updated: September 04, 2008

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW