Thermo Consult БългарскиEnglish

Референтен лист 

 

 No.

Фирма 

Извършени видове работи 

Монтирано оборудване 

Производител на оборудването 

 1

ЛЕСОПЛАСТ

гр.Троян

дървообработваща промишленост

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили

40% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 2

АГРОФРУТ

гр.Троян

производство на сокове търговска марка Queens и плодови каши 

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • топлообменници

100% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 3

ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

 • проект - реконструкция отоплителна система
 • доставка на оборудване
 • монтаж на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • кондензни станции
 • спирателна арматура 

100% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 4

ФЛОРИНА

гр.София

производство на сокове търговска марка Florina 

 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • кондензни станции
 • топлообменници
 • спирателна арматура 

100% реконструкция

  ITT Fluid Technology Corporation - USA

 5

АСАРЕЛ МЕДЕТ

гр.Панагюрище

минна промишленост

 • проект - реконструкция отоплителна система
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • мониторингова система за определяне топлопроизводството на котелна централа
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • кондензни станции

  ITT Fluid Technology Corporation - USA

 6

МЕЛТА

гр.Ловеч

консервна промишленост 

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили

100% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 7

ФИЛИКОН

гр.Пловдив

консервна промишленост 

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • спирателна арматура 
 • предпазна арматура

   ITT Fluid Technology Corporation - USA

 8

БЛАГОЕВГРАД - БТ

гр.Благоевград

тютюнева промишленост

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • спирателна арматура 
 • предпазна арматура

30% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 9

МЕСОКОМБИНАТ

гр.Карлово

месна промишленост 

 • проект - отоплителна система
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • топлообменник
 • отоплителна система

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 10

РОСА

гр.Попово

производство на олио 

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили

100% реконструкция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 11

ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС

гр.Кърджали

производство на олово, цинк, кадмий

 • проект - отоплителна система
 • доставка на оборудване
 • монтаж на оборудване
 • сервизна дейност 
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • кондензни станции
 • топлообменници

100% реконструкция

  ITT Fluid Technology Corporation - USA

 12

БИОВЕТ

гр.Пещера

производство на лекарства

 •  доставка на оборудване 
 • кондензни гърнета
 • кондензни станции
 • топлообменници

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 13

ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

 • проект - слънчева инсталация 240 кв.м. за получаване на топла вода битови нужди
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • слънчеви колектори
 • циркулационни помпи
 • топлообменници
 • автоматика

 HELIOAKMI, Гърция

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 14 ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

 • проект - отоплителна система Управление Рудник
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • циркулационни помпи
 • топлообменници
 • температурни регулатори
 • кондензни гърнета

  ITT Fluid Technology Corporation - USA

 15  ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

Въздухоотоплителна система шахта "Запад"

 • проект
 • доставка на оборудване
 • монтаж на оборудване
 •  въздухоотоплителни агрегати
 • оборудване нафтово стопанство

 ---

 16  ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

 

Въздухооохладителна система шахта "Капитална"

 • проект
 • доставка на оборудване
 • монтаж на оборудване
 •    топлообменници вода -  въздух
 • вентилатори

 ---

 17

ВИНАЛ

гр.Ловеч

производство на спиртни напитки

 • проект - реконструкция отоплителна система (технологична и битова)
 • доставка на оборудване
 • сервизна дейност 
 • многостъпални питателни помпи
 • топлообменници
 • кондензни гърнета
 • редуциращи вентили
 • температурни регулатори
 • помпени кондензни станции 

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

 18

 УНИФАРМА

гр.София

производство на лекарства

 • реконструкция - котелна централа
 • реконструкция на консуматори на пара
 • доставка на оборудване
 • монтажна дейност
 •  комбинирана горелка - мазут природен газ
 • кондензни гърнета
 • кондензни станции
 • температурни регулатори
 • редуциращи вентили
 

 ITT Fluid Technology Corporation - USA

RAY

 

19

 

 ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ

Челопеч, обл.Софийска

минна промишленост

    Вентилационна система
    Флотационна фабрика

 • проект
 • доставка на оборудване
 • монтаж на оборудване

 ---

 ---

 20

 КУЛА РИНГ

гр. Кула

производство на технически каучукови изделия

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.

 ---

 ---

 21  АСАРЕЛ МЕДЕТ

гр. Панагюрище

минна промишленост

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.

 ---

 ---

 22  КСЕЛА -  
 БЪЛГАРИЯ 

гр. София

производство на     газо - бетонни блокчета - търговска марка  YTONG

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.

 ---

 ---

 

23

 

БЛАГОЕВГРАД  БТ

гр. Благоевград

производство на тютюневи изделия

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.
                      ---              ---

 

24

 

 

КСЕЛА -   
БЪЛГАРИЯ 

гр. Добрич

производство на     газо - бетонни блокчета - търговска марка  YTONG

 
 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.

 ---

 ---

 25

ЗАГОРКА АД

гр. Стара Загора

производство на бира 

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г.

 ---

 ---

 26 ЗАИ АД

гр. Берковица

производство на абразивни инструменти

 • обследване за енергийна ефективност на промишлените  системи - съгласно наредба 
  № РД-16-294/2008г

 ---

 ---

 

 

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW