Thermo Consult БългарскиEnglish

Слънчеви инсталации

Активното използване на слънчевата енергия от човека датира от древни времена, но с помощта на съвременните знания и технологии се създадоха условия за още по-интензивно и енергийно ефективното й оползотворяване - термично, фотоелектрично, биохимично и т.н.

Безспорно най-простото и най-широко разпространено съоръжение за превръщане на слънчевата енергия в полезна топлина е плоският слънчев колектор, като в последните години нараства и прилагането на колектори с параболична концентрираща форма на абсорбера, с интегриран воден резервоар и защита от замръзване при минусови температури.

Географското разположение на България в съчетание с конструктивното съвършенство на продуктите на HELIOAKMI, позволяват усвояването на топлинна енергия от 1 кв.м слънчево колекторно поле както следва:

 • за периода м.Май - м.Септември: 850 kWh/кв.м;
 • за периода м.Октомври - м.Април: 350 kWh/кв.м.

Геотермални инсталации

Геотермалните източници в България, съобразно температурния им потенциал се разделят на три основни групи:

 1. нискотемпературни - с температура на водата до 25°С;
 2. среднотемпературни - с температура на водата до 60°С;
 3. високотемпературни - с температура на водата над 80°С.

Съобразно гореизложената класификация произтича и тяхното приложение в топлинната техника:

 • нискотемпературните геотермални източници намират приложение в топлинни системи, включващи термопомпени агрегати;
 • среднотемпературните геотермални източници намират приложение в директни топлинни системи (без междинни топлообменници);
 • високотемпературните геотермални източници намират приложение в индиректни топлинни системи (с междинни топлообменници).

Гореописаните топлинни системи могат да бъдат използвани за отопление (на жилищни сгради, промишлени сгради, оранжерии), сушилни инсталации, подготовка на топла вода (за битови нужди, за басейни и др.).

Фирма ТЕРМОКОНСУЛТ предлага:

 • технико-икономически анализи касаещи целесъобразността от използване на конкретен геотермален ресурс и оптималния вариант на неговото приложение;
 • проектиране на геотермални системи;
 • доставка на оборудване за геотермални системи (топлообменници, помпи и др.);
 • пълна инженерингова дейност по изграждане на геотермални системи.
©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW