Thermo Consult БългарскиEnglish

Монтаж, пуск и наладка

ТЕРМОКОНСУЛТ извършва пълен инженеринг на промишлени и обществени топлоенергийни обекти.

За доставеното оборудване от фирмата осигуряваме шеф-монтаж, а при желание от страна на Клиента поемаме всички монтажни дейности и пуск на съответната инсталация.

За парни и водогрейни котли високо и ниско налягане сме в състояние да предложим наладка и оптимизиране на горивния процес с оглед повишаване КПД, и в резултат енергийната ефективност на предприятието като цяло.

 

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW