Thermo Consult БългарскиEnglish

Сушилни за тютюн, плодове и зеленчуци

Процесите на сушене на селскостопанска продукция обикновено се провеждат през летния период, когато интензивността на слънчевата радиация е най-висока. Всяка сушилна инсталация (съществуваща или новоизградена) може да бъде оборудвана допълнително с цел използване на слънчевата енергия. Необходимо е изграждането на слънчево колекторно поле - като самостоятелен модул или интегрирано в конструкцията на сушилната камера. Слънчевото колекторно поле за производство на топъл въздух може да бъде изпълнено от полиетиленово фолио или метална конструкция.

Технико-икономическите показатели на слънчевото колекторно поле са:

  • полезно усвоена топлинна енергия: от 250 до 400 kWh/кв.м колекторно поле за сезон;
  • изплащателен период: от 0.7 до 4 летни сезона (във функция от използваните материали и степента на натоварване на сушилната камера).

Всяка оранжерия може да бъде превърната през летния период в сушилна камера. За целта е достатъчно организирането на въздушен слънчев колектор в корпуса на оранжерията. Транспортирането на въздуха се реализира чрез вентилатор и мобилна въздухоразпределителна система. По този начин използваемостта на оранжерията е целогодишна.

Фирма ТЕРМОКОНСУЛТ предлага:

  • консултации,
  • проектиране,
  • пълен инженеринг на сушилни камери с използване на слънчева енергия за производство на топъл въздух.
©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW