Thermo Consult БългарскиEnglish

Спирателна и предпазна тръбопроводна арматура

Ефективното и безопасно функциониране на всяка топлотехническа инсталация е немислимо без наличието на качествена и надеждна тръбопроводна арматура - спирателни вентили, възвратни клапани, филтри, предпазни клапани и др.

Например: загубите на пара от недобре уплътняващ салник на спирателен вентил могат да достигнат до 1200 kg пара за една година, в зависимост от налягането и размерите на пропуска. Още примери - в значителна част от промишлените предприятия у нас се наблюдава дублиране на спирателната арматура вследствие използването на вентили и шибъри, които просто "не държат" !

Ето защо, ние предлагаме на българския пазар качествени продукти от реномирани европейски производители, вкл.: спирателни вентили, шибъри, сферични кранове, възвратни клапани, регулатори на налягане, предпазни клапани, манометри, термометри, нивопоказателни стъкла и др.

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW